0

Handelsbetingelser

1. KØB HOS Langerhuse.dk

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Langerhuse.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Langerhuse.dk.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:

 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Langerhuse.dk forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via Langerhuse.dks hjemmeside.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Langerhuse.dk.

Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til at undersøge varen, inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Langerhuse.dks grossister.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort
 • Diners Club
 • MobilePay (forudbetaling ved afsendelse)
 • Bankoverførsel (forudbetaling ved afsendelse)
 • Efter aftale (kun erhverv - kontakt os)
 • Kontant (kun butikssalg)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Langerhuse.dk.

Skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Langerhuse.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Langerhuse.dks udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav, eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Langerhuse.dk.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Langerhuse.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt på kundens regning.

Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Langerhuse.dk skal være forsvarligt indpakket.

Langerhuse.dk anbefaler, at varen returneres via PostNord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i PostNords system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Langerhuse.dk. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Tilbagesende rammer med glas, sendes de som forsigtig.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Langerhuse.dk, at De retter henvendelse til complot@complot.dk eller på telefon +45 9690 9900.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• Langerhuse.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

KØBEREGLER

 1. Reklamationsret
 2. Garanti
 3. Ombytningsret
 4. Rimelig tid
 5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede, da varen blev solgt. Kunden har to år til at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

OBS!!

Alle plakater produceres som specialfremstillet og kan derfor som udgangspunkt ikke ombyttes/returneres.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET

 1. Den 14 dages fortrydelsesret
 2. Sådan returnerer du varen
 3. Forsvarlig returnering
 4. Er De i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Herefter har du 14 dage til at sende varen retur.

Plakater fra Langerhuse.dk, som er specialfremstillede - egne tekster, farver ..., er som udgangspunkt ikke omfattet af fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til PostNord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Langerhuse.dk ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Langerhuse.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Langerhuse.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.

Retur adresse er følgende:

Langerhuse.dk
Langerhusevej 46
DK-7673 Harboøre

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Langerhuse.dk.

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Langerhuse.dk skal være forsvarligt indpakket.

Langerhuse.dk anbefaler, at varen returneres via PostNord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i PostNords system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Langerhuse.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Langerhuse.dk, at De retter henvendelse til kontakt@langerhuse.dk eller på telefon +45 9782 1500.